1. Klikamy na Wstaw/Dostosuj łączne

2. Klikamy na Przeglądaj

 

3. Klikamy na Wczytaj

 

4. Wczytujemy plik (przeciągając albo wybierając z dysku)

 

5. Zatwierdzamy przyciskiem Wczytaj

 

6. Klikamy na Wstaw, by użyć pliku w linku

 

7. Dopisujemy tekst linku, np. Pobierz plik i klikamy na Wstaw

 

8. Link do PDFa gotowy.