W sierpniu 2018 podpisaliśmy umowę na opiekę nad stroną Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, www.nawa.gov.pl, której siedziba mieści się w Warszawie. 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej jest państwową osobą prawną, utworzoną na mocy ustawy, nadzorowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Agencją zarządza Dyrektor, powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Misją Agencji jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Strona jest zbudowana w CMS Joomla.

nawa.jpg