Popularny dodatek do formularzy, RSForm Pro, pozwala od frontu na pobranie jedynie plików CSV z danymi. Kiedy chcemy otworzyć je od razu w Excelu, może pojawić się problem z wyświetlaniem polskich znaków oraz z podziałem na komórki. 

Jak otworzyć poprawnie CSV?

 1. Zapisujemy plik CSV gdzieś na dysku, np. na Pulpicie.
 2. Otwieramy pusty dokument Excel
 3. W Excelu 2010 wybieramy zakładkę: Dane -> Z tekstuexcel1.jpg
 4. Wybieramy nasz plik z dysku i klikamy Importuj
 5. Teraz mamy kreator i 3 kroki:
  1. Krok 1. Wybieramy: Rozdzielany oraz w Pochodzenie pliku: kodowanie UTF-8 (pod koniec listy). Patrzymy w Podglądzie, czy są polskie litery.
   excel2.jpg
  2. W kroku 2 zaznaczamy Przecinek, aby na Podglądzie danych zobaczyć poprawne kolumny .excel3.jpg
  3. Nie przechodzimy do Kroku 3 i klikamy Zakończ.